احساس

تا نگاه می کنی وقت رفتن است...

احساس

تا نگاه می کنی وقت رفتن است...

احساس

تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار
که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند ...

آخرین مطالب

پیوندها

آمدی تا کویر قم به یمن ورودت گلستان شود

آمدی تا پناهگاه ِدل های بیقرار باشی

و امید جان های خسته

به دنبال رضایت آمده بودی

که در این خاک ماندگار شدی

و رضایت را ندیدی.

به حق دلِ منتظر و بیقرارتان

حواستان باشد

به دلتنگی ها و بیقراری های زاءرانت

که سخت محتاج نگاه شما هستند...

سالروز ورودت به خاک قم را  مبارک می دارم.

یا حضرت معصومه

۹۵/۱۰/۰۳ موافقین ۱ مخالفین ۰
الهی و ربی من لی غیرک ...